กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ร.ศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นตัวแทน นางสาวญาณิศา บุตรสุคนธ์ นิสิตสาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด สื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต ในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี”

2
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญานิศา บุตรสุคนธ์ กระท้อน Gen 14 ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต ในหัวข้อ "BRAND'S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี" ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็น “ผู้ให้” ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมทุนการศึกษา และใบประกาศนียบัตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th/th/whats-new/contests/brands-young-blood-2017.html

3
ขอแสดงความยินดีกับกระท้อน Last Gen ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดออกแบบบอร์ดเกมหัวข้อ "เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร" ภายใต้โครงการ “ของขวัญจากพ่อ”  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

นางสาวดนุนุช อธิปัตยะวงศ์
นายวทัญญู ทองมี
นายวงศ์วีระ แพรประเสริฐ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม จะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง และ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญในวงการบอร์ดเกมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดผลงานให้ดีขึ้น โดยทางผู้ดำเนินโครงการจะมอบเงินสนับสนุนให้แต่ละทีมได้นำไปพัฒนาผลงานทีมละ 5,000 บาท เพื่อจัดทำผลงานและชิงเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศมูลค่ารวม 200,000 บาทต่อไป

โครงการ “ของขวัญจากพ่อ” จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการปลูกฝังแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงสร้างโครงการในพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ประเทศชาติให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธาน โดยมุ่งเน้นไปที่แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร โดยโครงการมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่กันและกันผ่านการสร้างสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ให้เกิดการเรียนรู้คู่กับความสนุกโดยใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อ ซึ่งนอกจากจะเป็นรูปแบบเกมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนหลากหลายช่วงวัยแล้ว ยังสามารถเคลื่อนย้ายและส่งต่อได้ง่าย มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และช่วยกระตุ้นให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดได้ที่ http://www.garena.co.th/giftsfromdad
4
กระท้อน Gen 13 จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ภายใต้ชื่องาน "Zombeat: Speed up your heart" ณ บริเวณ Warehouse ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ – มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 63,241 บาท

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของวิชาการจัดกิจกรรมทางการตลาดและผู้อุปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการจัดกิจกรรมของนิสิตและเพื่อให้นิสิตเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไป

5
ขอแสดงความยินดีกับกระท้อน Last Gen ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคในการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS-BrandAge Award 2017 โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
 
1. น.ส. นิรชา เหล่ามาลา
2. น.ส. ภัสสร เหลืองหิรัญภูษิต
3. น.ส. กัญชพร บุญไสย์

โดยมี ดร.ชวนวล คณานุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งนี้การประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ในตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข” โดยรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

โดยหัวข้อการประกวดในครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ใหญ่ของ AIS  ในการช่วยเพิ่มศักยภาพและเชื่อมต่อเทคโนโลยี กับกลุ่มผู้ประกอบการ 4 ด้านหลัก คือ เกษตรกรรม และผู้ประกอบการ OTOP สาธารณสุข การศึกษา และ Startup ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของนโยบายประเทศไทย 4.0  จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มหรือพืชผลทางการเกษตร ประกอบด้วย เกษตรกรรม(สินค้าแปรรูปทางการเกษตร) หรือผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป  โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไปสร้างและพัฒนา ตลอดจนให้ช่วยเหลือเกษตรกรรมแปรรูป เพื่อให้เจ้าของฟาร์มหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป

6
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คุณณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ นักออกแบบ แห่ง To Be Designed เจ้าของรางวัล Designer of the Year Award ปีล่าสุดในสาขา Graphic Design ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับคณะมัณฑนศิลป์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการคิดสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของแบรนด์ ให้แก่น้องๆ กระท้อน last gen ของพวกเราได้รับฟัง

คุณณัฐวิทย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณ์การทำงาน Computer Artist บริษัทแปลน โมทิฟ และมีผลงานออกแบบอย่างต่อเนื่องมากมายไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไป งานออกแบบอัตลักษณ์ งานออกแบบโลโก้ งานแบรนดิ้ง งานออกแบบประสบการณ์อย่างนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้ หรือพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงเป็นผู้เขียนหนังสือ (DE / SIGN / ED) ออกแบบ I ความหมาย ซึ่งเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย และกระบวนการสร้างความหมาย เพื่อใช้ในการออกแบบ ผ่านการเรียนรู้เชิงโครงสร้างนิยมและสัญศาสตร์

หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จในการทำงานที่คุณณัฐวิทย์ได้ฝากไว้ คือ ความหลงใหล (passion) และมีวินัยในงานที่ทำ เป็นสิ่งสำคัญ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานและผลงานของคุณณัฐวิทย์ได้ตามลิ้งค์นี้
https://readthecloud.co/designer-7/


7
ขอแสดงความยินดีกับกระท้อน last gen ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 21 ทีม การประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS-BrandAge Award 2017 จาก 622 ทีมทั่วประเทศ โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
 
1. น.ส. นิรชา เหล่ามาลา
2. น.ส. ภัสสร เหลืองหิรัญภูษิต
3. น.ส. กัญชพร บุญไสย์ทั้งนี้การประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ในตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข” โดยรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

โดยหัวข้อการประกวดในครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ใหญ่ของ AIS  ในการช่วยเพิ่มศักยภาพและเชื่อมต่อเทคโนโลยี กับกลุ่มผู้ประกอบการ 4 ด้านหลัก คือ เกษตรกรรม และผู้ประกอบการ OTOP สาธารณสุข การศึกษา และ Startup ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของนโยบายประเทศไทย 4.0  จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มหรือพืชผลทางการเกษตร ประกอบด้วย เกษตรกรรม(สินค้าแปรรูปทางการเกษตร) หรือผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป  โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไปสร้างและพัฒนา ตลอดจนให้ช่วยเหลือเกษตรกรรมแปรรูป เพื่อให้เจ้าของฟาร์มหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://ais-brandageaward.com/information.aspx?id=66
8
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวม่านแก้ว เสมสฤษดิ์ กระท้อน last gen และนายพิพัฒน์ ขันเงิน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการประกวด Make A Day More Than A Day ซึ่งจัดโดย เพจ Local Alike เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญและตระหนักคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนำเส้นทางนั้นไปใช้ได้จริง

ผลงานดังกล่าวที่เข้ารอบชื่อ ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบัว จังหวัดพะเยา โดยออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน โดยเลือก ชุมชน “บ้านบัว” จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนที่น่าสนใจและมีกิจกรรมมากมายในชุมชนที่โดดเด่น มีการเล่าเรื่องชุมชนโดยการวาดภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด A๓ พร้อมกับแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ที่ผู้คนเข้าไปเที่ยวแล้วได้ความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ และต้องการให้หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของคนหลาย ๆ คน รวมถึงสิ่งที่คนไปเที่ยวจะได้รับต้องไม่ใช่แค่การไปถ่ายรูปเฉย ๆ แต่ต้องได้รับทัศนคติที่แตกต่างออกไปจากเดิมทางด้านบวกอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม:http://contestwar.com/contest/13573

9
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมลูกเจี๊ยบ กระท้อน last gen ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน 30 ทีมสุดท้าย "KFC Community Hero 2017" โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

- นางสาววรัญญา ติ้นกะชาต
- นางสาวสุริตรา อยู่เมฆะ
- นางสาวณัฐธิดา อุ่นซิม
- นางสาววรรณวิสา อัมรพยาฆร์
- นางสาวศิริมล โอชะกลิ่น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้รู้จักตนเอง เคารพตัวตนที่แท้จริงและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตนเอง รวมถึงเพื่อสร้างเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อนำมาทำประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
10
ผลงานในปี 2560 / กระท้อน last gen ผ่านเข้ารอบ "B.A.D STUDENT WORKSHOP 2017"
« กระทู้ล่าสุด โดย Panpilas.K เมื่อ 18/10/17, 15:34 »
ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภวิศน์ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์ กระท้อน last gen ผู้ผ่านเข้ารอบ "B.A.D STUDENT WORKSHOP 2017" ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมหลักที่ทางสมาคมฯให้ความสำคัญอย่างมากและจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง

B.A.D Student Workshop เป็นสนามและพื้นที่สำหรับแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆ ให้กับวงการโฆษณาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหาและสร้างทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปีและต้องไม่ได้ทำงานในสายอาชีพโฆษณา ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในเอเจนซีและโปรดักชั่นเฮาส์ต่าง ๆ ทั้งหมด 10 ครั้ง ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้สัมผัสบรรยากาศในการทำงานที่เหมือนจริงที่สุด รวมทั้งให้คำแนะนำจากครีเอทีฟรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ การได้ค้นพบตนเอง และเตรียมตัวทำงานในสายงานที่ชอบโดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับจุดยืน หลักการที่ตั้งไว้ และที่สำคัญคือก้าวทันโลกโฆษณาปัจจุบัน พร้อมทั้งการสร้างทัศนคติ ของครีเอทีฟ รุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ถูกต้องและเข้าใจในวิชาชีพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.badawards.com/bad-student

หน้า: [1] 2 3 ... 10