สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

เว็บเพื่อนบ้าน

ภาควิชานิเทศศาสตร์
กระท้อน Evolutionน้องกระท้อนเป็นการประกอบของตัวอักษร AD (ศีรษะ และลำตัวของกระท้อน) ส่วนดาวที่อยู่บนศีรษะเป็นเสมือนเครื่องหมายการคิด กระท้อนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่จะเปลี่ยนไปตามแต่เด็กโฆษณาแต่ละชั้นปีสร้างขึ้นมา และนี่คือกระท้อนในแอคชั่นต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์โดยนิสิตกระท้อนรุ่นต่างๆ

กระท้อนโปโล เวอร์ชั่นม้าจริง

  Illustrator : วีรพัฒน์ ภูศรี
  Description : กระท้อนโปโล วาดขึ้นเพื่อเป็นแบบเสื้อกระท้อนกระท้อนโปโล เวอร์ชั่นม้าไม้

  Illustrator : วีรพัฒน์ ภูศรี
  Description : กระท้อนโปโล เวอร์ชั่นม้าไม้ท้อนแว้น

  Illustrator : วงศ์สว่าง เตียงโรจน์รัตน์
  Description : ท้อนแว้นน้องท้อนท่องแดนภารตะ

  Illustrator : ชลธิชา เขียวสอาด
  Description : น้องท้อนท่องแดนภารตะน้องท้อนโลแลน

  Illustrator : ชลธิชา เขียวสอาด
  Description : น้องท้อนโลแลน

   1 2 3 4 [Next] [Last Page]