สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

เว็บเพื่อนบ้าน

ภาควิชานิเทศศาสตร์
กระท้อน Evolutionน้องกระท้อนเป็นการประกอบของตัวอักษร AD (ศีรษะ และลำตัวของกระท้อน) ส่วนดาวที่อยู่บนศีรษะเป็นเสมือนเครื่องหมายการคิด กระท้อนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่จะเปลี่ยนไปตามแต่เด็กโฆษณาแต่ละชั้นปีสร้างขึ้นมา และนี่คือกระท้อนในแอคชั่นต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์โดยนิสิตกระท้อนรุ่นต่างๆ

กระท้อนออสการ์

  Illustrator : สิทธิศักดิ์ ศิรินรกุล และ วีรพัฒน์ ภูศรี
  Description : บัตรเชิญร่วมงาน KID AWARD เพื่อมอบรางวัลให้กับผลงานดีเด่นของนิสิตในวิชาความคิดสร้างสรรค์Tonfantasia

Illustrator : tOnGzzz
Description
ท้อน(ดิจิ)ตอล

Illustrator : สถาปัตย์  อัมพุช
Description : ท้อน(ดิจิ)ตอล  เกิดขึ้นเมื่อต้องการสื่อสารแนวคิด new media
ท้อนแดงแปลงร่าง

Illustrator : อภิญญา ป.
Description : ท้อนแดงตอนแปลงร่าง

ท้อนเลค (คู่แข่ง Swan Lake)

Illustrator : อภิญญา ป.
Description : ท้อนเลค (คู่แข่ง Swan Lake)

   1 2 [Next] [Last Page]