สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

เว็บเพื่อนบ้าน

ภาควิชานิเทศศาสตร์
กระท้อน Evolutionน้องกระท้อนเป็นการประกอบของตัวอักษร AD (ศีรษะ และลำตัวของกระท้อน) ส่วนดาวที่อยู่บนศีรษะเป็นเสมือนเครื่องหมายการคิด กระท้อนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่จะเปลี่ยนไปตามแต่เด็กโฆษณาแต่ละชั้นปีสร้างขึ้นมา และนี่คือกระท้อนในแอคชั่นต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์โดยนิสิตกระท้อนรุ่นต่างๆ

กระท้อนโลกร้อน

  Illustrator : วงศ์สว่าง เตียงโรจน์รัตน์
  Description : กระท้อนโลกร้อน โลกร้อนท้อนละลายกระท้อนน้ำตาคลอ

  Illustrator :
  Description :กระท้อน Ad World 4

Illustrator : tOnGzzz
Description :   

New Age Kraton

Illustrator : วงศ์สว่าง  เตียงโรจน์รัตน์
Description :  Mascot ในงาน Ad World IV

Kraton by คุณแป้ง

Illustrator : คุณภัทรีดา ประสานทอง
Description :  คุณแป้งวาดไว้ให้วันที่ 23 สิงหาคม 2550 เมื่อคราวมาเยี่ยมน้องกระท้อน Gen 3-4 ในวิชาความคิดสร้างสรรค์[First Page] [Prev] 1 2 3 4 [Next] [Last Page]