สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

เว็บเพื่อนบ้าน

ภาควิชานิเทศศาสตร์
กระท้อน Evolutionน้องกระท้อนเป็นการประกอบของตัวอักษร AD (ศีรษะ และลำตัวของกระท้อน) ส่วนดาวที่อยู่บนศีรษะเป็นเสมือนเครื่องหมายการคิด กระท้อนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่จะเปลี่ยนไปตามแต่เด็กโฆษณาแต่ละชั้นปีสร้างขึ้นมา และนี่คือกระท้อนในแอคชั่นต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์โดยนิสิตกระท้อนรุ่นต่างๆ

ท้อนแดง

Illustrator : อภิญญา ป.
Description : ท้อนแดง  ท้อนตอนอินกับไอ้มดแดง

ศุกร์ 13 กระท้อนฝันหวาน

Illustrator : อภิญญา ป.
Description : กระท้อนตอนอินกับหนังเรื่อง ศุกร์ 13 กระท้อนฝันหวาน กระท้อนฮีโร่

Illustrator : ธีรวุฒิ รุจิมิตร
Description : กระท้อนฮีโร่ ใช้เป็น mascot งานสัมนาฝึกงาน 49


[First Page] [Prev] 1 2