สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

เว็บเพื่อนบ้าน

ภาควิชานิเทศศาสตร์
กระท้อน Evolutionน้องกระท้อนเป็นการประกอบของตัวอักษร AD (ศีรษะ และลำตัวของกระท้อน) ส่วนดาวที่อยู่บนศีรษะเป็นเสมือนเครื่องหมายการคิด กระท้อนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่จะเปลี่ยนไปตามแต่เด็กโฆษณาแต่ละชั้นปีสร้างขึ้นมา และนี่คือกระท้อนในแอคชั่นต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์โดยนิสิตกระท้อนรุ่นต่างๆ

กระท้อนน้อมรับพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม

Illustrator : อภิญญา ป.
Description : กระท้อนน้อมรับพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม

ภาพดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นในการทำห่อขนมแจกวันเด็ก (กระท้อน Gen 4)  พร้อมมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2535  ที่ว่า  "คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆ ให้เป็น  อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริตแจ่มใส  และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง"               
กระท้อนลงประชามติ

Illustrator : สถาปัตย์ อัมพุช
Description : กระท้อนลงประชามติ รับ หรือ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 19 สิงหาคม 2550กระท้อนขอใจ

Illustrator : ธีรภัทร  รัญตะเสวี
Description : กระท้อนขอใจ ใช้เป็น mascot ในงาน Ad World 3

กระท้อนทำความดี

Illustrator : ธีรภัทร  รัญตะเสวี
Description : กระท้อนใน action ทำความดี เวอร์ชั่นนี้กระท้อนจะผอมสูงหน่อย ถูกใช้ในงาน Ad World III ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสังคม  และภาพชุดนี้ถูกนำมาใช้เป็นหน้าปกสมุดโน้ตเพื่อไว้ใช้ขายในงาน และเพื่อต้องการสื่อสารว่าการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากกระท้อนดั้งเดิม หลาย action

Illustrator : สิทธิศักดิ์ ศิรินรกุล
Description : กระท้อนตัว Original ใน action ต่างๆ  เกิดขึ้นเมื่อ อ.เปิ้ลอยากมีกระท้อนรูปแบบอื่นๆ แล้วถามกระท้อนบาสให้ออกแบบมาให้ (ซึ่งพบว่าเจ้าตัวมีไว้บ้างอยู่แล้ว)

[First Page] [Prev] 1 2 3 4 [Next] [Last Page]