สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

เว็บเพื่อนบ้าน

ภาควิชานิเทศศาสตร์

ทำเนียบรุ่นกระท้อน


กระท้อนรุ่นที่ 0 รหัส 44

พี่อู๊ด นพรัตน์
 
กระท้อนรุ่นที่ 1 รหัส 45
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 2 รหัส 46
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 3 รหัส 47
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อน หนูดี (รุ่นที่ 4) รหัส 48
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อน Dream team (รุ่นที่ 5) รหัส 49
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 6 รหัส 50
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อน Gen Seven (รุ่นที่ 7) รหัส 51
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 8 รหัส 52
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 9 รหัส 53
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 10 รหัส 54
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 11 รหัส 55
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 12 รหัส 56
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อนรุ่นที่ 13 รหัส 57
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ
กระท้อน Last gen (รุ่นที่ 14) รหัส 58
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รายชื่อ